Banner

Kunder

Företaget har sedan starten 1957 (ombildades till aktiebolag 1966) haft Luftfartsverket och Försvaret som de största kunderna, och till dem tillverkat alla typer av specialinredningar av mycket god kvalitet.

Några av våra största kunder finns inom statlig och offentlig sektor så som försvarssektorn, luftfart och trafikledning.