Banner

Historik

Väsby Snickeri & Möbelfabrik startades 1898 men har sedan 1957 funnits i nuvarande familjs ägo. 1966 ombildades det till aktiebolag.